петък, 12 февруари 2010 г.

Хулиган Прасчо

Припкал Прасчо вън по двора
и сред локвите играл,
и пред зимника отворен
най-подир се спрял.
Без да мисли много Прасчо,
тихо се промъкнал там,
пакостливото му животинче
излапал всичко сам.
Бутнал тенджерата с мляко,
с делва футбол поиграл,
после без да се протака
наденицата сам изял.
Било страшна бъркотия
боб, парченца от салам,
гъби, мед, компот, писия
разпилени тук и там...
Търколило се самичко
бурето със вино там
и излокал Прасчо всичко,
що разляло се без срам.
Леле как се завъртяло,
как пред взора му пиян 
всияко лудо заиграло.
Ревнал Прасчо като дран.
Хукнал вън да се спасява
и сред локвата вода
легнал, за да изтрезнява
глупавата му глава. 
Тъй за смях пред всички станал
Прасчо лаком и пиян,
и настинка даже хванал
мръсен в локвата прострян.


Няма коментари:

Публикуване на коментар