събота, 9 юли 2011 г.

Ушатковците

Запъхтяна, Надето ритна входната врата и нахлувайки в коридора, трескаво крещеше: ''Мамо, мамо!!! Поляната е пълна с ушатковци.'' Преди да и кажа да се успокои, тя яростно ме задърпа за ръка.След като категорично отказах да ставам съучастник в поредните и лудории, тя се обърна към баща си с поглед неприемащ отказ.  Макар и с неохота той тръгна след Надето почти влачен от ентусиазма и.
След половин час мобилният телефон прозвъня и на отсрещната линия беше мъжлето ми.Тъкмо щях да го скастря, че не издържа и 30 мин.на щуротиите на дъщеря си, когато той с почти пресипнал от изненада глас промълви: Грабвай фотоапарата и идвай на поляната!!!Това което виждат очите ми е за вечерните новини по CNN.
И така, силно заинтригувана се затичах към поляната.Очаквах въпросните ''ушатковци'' да са стадо развилнели се селски магарета, а вижте на какво попаднах.....